Vitajte na oficiálnej stránke Združenia vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.

Na stránkach Vás budeme pravidelne informovať o činnosti a záležitostiach týkajúcich sa urbáru.

Údaje o spoločnosti

Názov:   Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti

Sídlo:     Hviezdoslavová 1844/90, Malacky

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:       42413940

DIČ:       2024166276

 

 

 

ODPREDAJ PODIELOV ČLENOV URBÁRU.

Na poslednom zasadnutí Výboru sme sa okrem iného zaoberali aj žiadosťou členov, podielnikov nášho Urbáru, týkajúcu sa odpredaja podielov.

Viacero podielnikov (najmä tí, ktorí majú nižšie výmery)  má záujem odpredať svoje podiely.

Akým spôsobom sa to dá realizovať a ako Vám môžeme byť pri tom nápomocný?

Ak chcete odpredať svoje podiely mali by ste podľa stanov o tom informovať Výbor!

Prednostné právo na odkúpenie podielov majú členovia Urbáru!

Na našej stránke sú k dispozícii kontakty. Môžete osloviť ktoréhokoľvek člena Výboru a poskytneme Vám informáciu o veľkosti Vášho podielu, výmere v m2, úradnej cene za 1m2 .

Na základe týchto informácií sa rozhodnete či chcete svoj podiel predať. Ak áno, budete zaradený do ZOZNAMU ODPREDAJA PODIELOV, ktorý bude viesť p. Marková, p.Tesarovič so schválením nášho predsedu JUDr. Malatom.

 

Výbor Urbáru.

Novinky

ODPREDAJ PODIELOV ČLENOV URBÁRU.

03.07.2017 10:58
Na poslednom zasadnutí Výboru sme sa okrem iného zaoberali aj žiadosťou členov, podielnikov nášho Urbáru, týkajúcu sa odpredaja podielov. Viacero podielnikov (najmä tí, ktorí majú nižšie výmery)  má záujem odpredať svoje podiely. Akým spôsobom sa to dá realizovať a ako Vám môžeme...

Správa o činnosti a hospodárení Urbárskej a želiarskej spoločnosti p.s. v Malackách za rok 2016/2017 (od 4.6.2017 do 27.5.2017)

30.05.2017 09:37
Výbor sa pravidelne stretáva cca raz za 2-3 mesiace z dôvodu riadiacej ,kontrolnej činnosti v Urbári a zároveň rieši pribúdajúce povinnosti vyplývajúce z nových predpisov.Výbor na svojom stretnutí z 19.7.2016 neuznal oprávnenosť vyplatenia starých pohľadávok do roku 2014...

Výplata členských podielov

28.05.2017 12:59
Na Valnom zhromaždení Urbáru, ktoré sa konalo 27.5.2017 sa odsúhlasilo vyplácanie podielov zo zisku spoločenstva v hodnote 0,01 cent/m. Podiely sa vyplácali hneď po skončení Valného zhrpmaždenia.Pre členov, ktorí sa Valného zhromaždenia nezúčastnili sú k dispozícii tieto náhradné termíny v Poľovnom...

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

16.01.2017 12:22
Riadne Valné zhromaždenie sa bude konať 27.5.2017 o 8:30 hod. v  Kinosále mesta Malacky na Hviezdoslavovej ul. 3.  Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.Pozvánka, program Valného zhromaždenia + Splnomocnenie.