Vitajte na oficiálnej stránke Združenia vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.

Na stránkach Vás budeme pravidelne informovať o činnosti a záležitostiach týkajúcich sa urbáru.

Údaje o spoločnosti

Názov:   Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti

Sídlo:     Hviezdoslavová 1844/90, Malacky

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:       42413940

DIČ:       2024166276

 

 

 

Novinky

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

16.01.2017 12:22
Riadne Valné zhromaždenie sa bude konať 27.5.2017 o 8:30 hod. v  Kinosále mesta Malacky na Hviezdoslavovej ul. 3.  Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.Pozvánka, program Valného zhromaždenia + Splnomocnenie.

Kontrolný deň v LESE 13.8.2016

16.08.2016 10:44
Kontrolný deň, fyzická kontrola  v našom Urbári bola vykonaná 13.8.2016  v zastúpení členov výboru za účelom overenia skutkového stavu majetku nášho spoločenstva, ktoré je v prenájme Štátnych lesov š.p. Šaštín Stráže, stredisko Malacky. Z kontrolného dňa bola  vyhotovená aj...

Správa z Valného zhromaždenia

20.06.2016 15:26
Dňa 4.6.2016 o 9:00hod sa v Malackách konalo Valné zhromaždenie vlastníkov a podielnikov Urbáru, ktoré sa musí zvolať a konať podľa zákona raz ročne.Na základe stanov je povinnosťou každého člena a majiteľa podielu Urbáru sa tohto Zhromaždenia riadne zúčastniť, aby bol informovaný ako...

Kataster nehnuteľností - tlačivo na zmenu

16.05.2016 20:32
V dokumentoch pribudlo tlačivo na zmenu adresy, priezviska na Katastrálnom úrade Malacky