Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Nový termín Valného zhromaždenia

10.06.2020 13:39

Predbežný termín Valného zhromaždenia bol stanovený na 10.10.2020 o 8:30 v kinosále v Malackách. V prípade zmeny konania z dôvodu Koronakrízy Vás budeme včas informovať.


Výbor Urbáru 

—————

Späť