Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Dôležité upozornenie!

03.10.2015 17:40

Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s. na Riadnom valnom zhromaždení ktoré sa konalo dnes 3.10.2015 v Malackách, odsúhlasilo vyplácanie podielov zo zisku.

Podielnici ktorí si neprevzali svoj podiel tak môžu učiniťv náhradnom termíne na Kollárovej ulici v Malackách v Poľovníckom dome:

7.10.2015 od 16:00 do 17:00

10.10.2015 od 10:00 do 11:00

14.10.2015 od 16:00 do 17:00

17.10.2015 od 10:00 do 11:00

Prineste si zo sebou občiansky preukaz alebo splnomocnenie ktoré vás oprávňuje prevziať podiel!


—————

Späť