Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti