Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Kontrolný deň v LESE 13.8.2016

16.08.2016 10:44

Kontrolný deň, fyzická kontrola  v našom Urbári bola vykonaná 13.8.2016  v zastúpení členov výboru za účelom overenia skutkového stavu majetku nášho spoločenstva, ktoré je v prenájme Štátnych lesov š.p. Šaštín Stráže, stredisko Malacky.
Z kontrolného dňa bola  vyhotovená aj fotodokumentácia, ktorú si môžete pozrieť vo fotogalérii. V nej je vidieť v akom stave sa Les a porasty nachádzajú. Momentálne je naťažená Drevná hmota, ktorá je pripravená na odvoz podľa kvality a kategórie, čo si rozdeľuje a riadi zodpovedný nájomca Štátne lesy.
Zachytený je tam odpad z ťažby, ktorý sa musí tiež nejako spracovať a likvidovať formou štiepky, samovýroby, čo nám ukladá zákon.                   S týmto problémom sa bude naďalej zaoberať a ďalej ho riešiť, výbor.
Na fotografiách vidíte zachytené krásne prostredie lesa, v akom stave sa nachádza. Les poskytuje útočisko lesnej zveri a preto je aj poľovným revírom. Poľovníci sa o zver a jej zotrvanie v tomto lese vzorne starajú a zároveň nám les kontrolujú a svojím spôsobom strážia.
Les využívajú tiež hubári, viď kuriatka ktoré teraz rastú.
Pri kontrole sme narazili aj na ďalší problém a to je znečisťovanie lesa drobným odpadom  ľuďmi ktorý tam chodia a mýlia si ho so smetiskom - viď fotky.

Toto naše bohatstvo nech slúži všetkým členom a podielnikov nášho spoločenstva  a kto má záujem môže tieto výhody zužitkovať pre seba a svojich príbuzných ako hubárčenie, samovýroba palivového dreva , ktoré je v ponuke  pre našich podielnikov.                                             Zveľaďujme svoj majetok po našich predkoch, nech je rajom pre hubára, poľovníka a každého jedného z nás!
V mene výboru spoločenstva v zastúpení Štefan Tesarovič.

—————

Späť