Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


ODPREDAJ PODIELOV ČLENOV URBÁRU.

03.07.2017 10:58

Na poslednom zasadnutí Výboru sme sa okrem iného zaoberali aj žiadosťou členov, podielnikov nášho Urbáru, týkajúcu sa odpredaja podielov.

Viacero podielnikov (najmä tí, ktorí majú nižšie výmery)  má záujem odpredať svoje podiely.


Akým spôsobom sa to dá realizovať a ako Vám môžeme byť pri tom nápomocný?


Ak chcete odpredať svoje podiely mali by ste podľa stanov o tom informovať Výbor! Prednostné právo na odkúpenie podielov majú členovia Urbáru!


Na našej stránke sú k dispozícii kontakty. Môžete osloviť ktoréhokoľvek člena Výboru a poskytneme Vám informáciu o veľkosti Vášho podielu, výmere v m2, úradnej cene za 1m2 .


Na základe týchto informácií sa rozhodnete či chcete svoj podiel predať. Ak áno, budete zaradený do ZOZNAMU ODPREDAJA PODIELOV, ktorý bude viesť p. Marková, p.Tesarovič so schválením nášho predsedu JUDr. Malatom.

 

Výbor Urbáru.

—————

Späť