Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Správa o činnosti a hospodárení Urbárskej a želiarskej spoločnosti p.s. v Malackách za rok 2022

26.07.2022 00:00

V sobotu 24.6.2023 o 9:00 prebehlo riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné, pretože sa ho zúčastnilo 55.01% Urbárnikov v prepočte na podiely. 

Po obdržaní príjmu za ťažbu dreva od Lesov SR za rok 2022 dal Výbor hlasovať o nevyplatení podielov zo zisku za minulý rok. Dôvodom nízkeho príjmu boli náklady za terénne úpravy a opakované zalesňovanie v poraste 258 na ploche 0,16ha. Momentálne prebieha celoplošná príprava pôdy v poraste 277 na ploche 4,91ha. Bude dokončená celoplošná príprava pôdy a v prípade potreby ochrana proti burine a zveri.

Prosíme tých podielnikov , ktorí tak doposiaľ neurobili, aby nám naďalej posielali čísla účtov a emailové kontakty aby sme Vám mohli zasielať pozvánky na budúci rok, prípadne podiely na účet.

 

Ďakujeme.

 

Výbor urbáru

 

—————

Späť