Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Ťažba dreva na kúrenie

13.11.2015 12:28

12.11.2015 sme sa s nájomcom Urbáru Malacky ,v správe Štátnych lesov dohodli o povolení ťažby palivového dreva formou samovýroby a jeho predaj.

Jedná sa o borovicu - ihličnaté drevo , ktoré sa tam nachádza prevažne po vykonanej ťažbe na zemi a  nie je odvezené. Drevo sa tým znehodnocuje a chceme aby  lesy boli čisté a nie v stave v akom sú teraz. Pozri fotogalériu.

Preto sme sa s Nájomcom dohodli, že dáme túto možnosť len našim členom podielnikom  za prijateľnú a dohodnutú cenu, ktorá by mala byť približne 12Eur/m3 s DPH čo je asi 2objemové metre na dĺžku. Zistili sme, že cena je celkom prijateľná.

 

V prípade záujmu o drevnú hmotu na kúrenie, ktorá sa dá získať svojpomocne, samoťažbou, prosím dodržať nasledovný postup:

1. Ťažba musí byť doporučená na základe potvrdenia/poukazu/ od Urbáru. Poukaz  Vám na požiadanie vystaví Urbár, kde sa bude  viesť evidencia. Bez tohto povolenia nebude ťažba povolená!!!
2. S týmto poukazom sa na základe dohodnutých podmienok preukážete nášmu zodpovednému, lesnému hospodárovi Štátnych lesov, Ing.Fusekovi (kontakt dostanete spolu s poukazom), ktorý Vám vystaví ťažobné povolenie. Zároveň Vám ukáže a určí lokalitu ťažby.
3. Po skončení ťažby Vám prekontroluje vyťažené drevo, vystaví doklad o zaplatení a povolí odvoz. Platbu si budú inkasovať Štátne lesy nakoľko majú Urbár v prenájme.

 

Týmto chceme nabehnúť na tradície urbárov, t.j. aby naši členovia ktorí prejavia záujem mali z podielnictva pre seba osoh a určité výhody. Získať drevo na kúrenie bude čím ďalej väčší problém a preto sa bude jeho predaj a ťažba zatiaľ povolovať len našim podielnikom!
Nakoľko Štátne lesy majú s nami uzatvorenú nájomnú zmluvu, nemôžeme a nesmieme im zasahovať do ich hospodárskeho plánu a regulácie, ktorá sa plánuje na niekoľko rokov dopredu.

—————

Späť