Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Kataster nehnuteľností - tlačivo na zmenu

16.05.2016 20:32

V dokumentoch pribudlo tlačivo na zmenu adresy, priezviska na Katastrálnom úrade Malacky

—————

Späť