Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Valné zhromaždenie

27.03.2015 18:12

Valné zhromaždenie spoločenstva sa bude konať koncom mesiaca septembra začiatkom októbra 2015.Bližší termín a miesto budú včas oznámené prostredníctvom internetu a uverejnené v novinách.

—————

Späť