Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Zoznam podielnikov

24.11.2015 14:00

Prosíme vážených členov nášho Urbáru aby si vo vlastnom záujme skontrolovali údaje v aktuálnom zozname podielnikov zoradených podľa abecedy.

Skontrolujte si všetky údaje, najmä Vašu terajšiu adresu, pretože pri výplate podielov posielaných poukážkou cez Slovenskú poštu sa veľa poštových poukážok vrátilo späť kvôli neaktuálnej adrese. Ak údaje v zozname nie sú aktuálne, je nutné opraviť ich cez KATASTER, formou bezplatnej, písomnej žiadosti.

Zvlášť upozorňujeme na prvú časť zoznamu od čísla 6 po číslo 576. Tieto podiely spravuje SPF (Slovenský pozemkový fond). Je možné že v ňom nájdete svojich predkov, ktorí vlastnili podiely Urbáru a z nejakého dôvodu ( zlé meno, dátum narodenia, dátum úmrtia) neprišlo k prepisu na Katastri. V tom prípade musíte obnoviť dedičské konanie a urobiť nápravu! Je škoda keď Vaše dedičstvo po predkoch spravuje SPF.

Výbor urbáru.

—————

Späť