Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Novinky

13.11.2015 12:28

Ťažba dreva na kúrenie

12.11.2015 sme sa s nájomcom Urbáru Malacky ,v správe Štátnych lesov dohodli o povolení ťažby palivového dreva formou samovýroby a jeho predaj. Jedná sa o borovicu - ihličnaté drevo , ktoré sa tam nachádza prevažne po vykonanej ťažbe na zemi a  nie je odvezené. Drevo sa...

—————

25.10.2015 10:19

Zmena adresy spoločenstva

UPOZORŇUJEME Vás na zmenu adresy Združenia vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti. Nová adresa je : Hviezdoslavová 1844/90, 901 01 Malacky.   Výbor spoločenstva

—————

03.10.2015 17:40

Dôležité upozornenie!

Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s. na Riadnom valnom zhromaždení ktoré sa konalo dnes 3.10.2015 v Malackách, odsúhlasilo vyplácanie podielov zo zisku.Podielnici ktorí si neprevzali svoj podiel tak môžu učiniťv náhradnom termíne na Kollárovej ulici v...

—————

23.07.2015 15:28

UPOZORNENIE pre podielnikov.

Upozorňujeme podielnikov  Urbariátu aby si vo vlastnom záujme skontrolovali svoje údaje na Listoch vlastníctva Urbariátu Malacky. Týka sa to LV 7354 KU Malacky  a  LV 7397 KU Malacky. Skontrolujte si prosím dátum narodenia, adresu a či je všetko dedičstvo správne...

—————

21.05.2015 12:56

Zmluva o užívaní poľovného revíru

Informácia pre podieľnikov urbáru a vlastníkov poľovných pozemkov v Malackách.Na základe zozbieraných splnomocnení majiteľov pozemkov, Poľovné združenie Malačan v zastúpení vlastníkov,zvolalo a vykonalo dňa 20.4.2015 na Notárskom úrade v Stupave "Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v...

—————

27.03.2015 18:12

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločenstva sa bude konať koncom mesiaca septembra začiatkom októbra 2015.Bližší termín a miesto budú včas oznámené prostredníctvom internetu a uverejnené v novinách.

—————