Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Archív článkov

21.09.2021 00:00

POZOR !!! Valné zhromaždenie zrušené !!!

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie Koronavírusu sa Valné zhromaždenie plánované na 23.10.2021    RUŠÍ !!!       Výbor Urbáru 21.9.2021

—————

10.06.2020 13:39

Nový termín Valného zhromaždenia

Predbežný termín Valného zhromaždenia bol stanovený na 10.10.2020 o 8:30 v kinosále v Malackách. V prípade zmeny konania z dôvodu Koronakrízy Vás budeme včas informovať.Výbor Urbáru 

—————

26.02.2020 14:03

Z R U Š E N I E !!! Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie podielnikov Urbárskeho spoločenstva je z dôvodu KORONAKRÍZY dočasne zrušené!!!   Bližšie informácie ohľadom termínu zverejníme hneď ako to bude možné.   Výbor

—————

25.05.2019 00:00

Správa o činnosti a hospodárení Urbárskej a želiarskej spoločnosti p.s. v Malackách za rok 2019

V sobotu 25.5.2019 prebehlo riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné, pretože sa ho zúčastnilo 56.57% Urbárnikov v prepočte na podiely. Na Valnom zhromaždení bolo schválené vyplatenie podielov vo výške 1cent z m2. Valné zhromaždenie - správa o činnosti.pdf

—————

23.01.2019 18:32

Kontrolný deň 21.1.2019

21.1.2019 bol v našom Urbárskom lese zvolaný kontrolný deň. Kontrolného dňa sa zúčastnili : nájomca - štátne Lesy Malacky v zastúpení  hospodára pána Fuseka a za Urbár p. Tesarovič a členovia výboru.   Boli sme prizvaný k plánovanej a kalamitnej ťažbe dreva. Hlavným...

—————

16.03.2018 13:43

Kontrolný deň v Urbárskom lese 12.3.2018

Dňa 12.3.2018 bol vykonaný kontrolný deň v Lese za účasti členov Výboru a zástupcu Lesov SR.V súčasnosti prebieha v lese ťažba a to hlavne poškodeného dreva lykožrútom. Po naťažení drevnej hmoty bude odvezená podľa kategórie spracovateľom dreva. Fotky z kontrolného dňa si môžete pozrieť vo...

—————

03.07.2017 10:58

ODPREDAJ PODIELOV ČLENOV URBÁRU.

Na poslednom zasadnutí Výboru sme sa okrem iného zaoberali aj žiadosťou členov, podielnikov nášho Urbáru, týkajúcu sa odpredaja podielov. Viacero podielnikov (najmä tí, ktorí majú nižšie výmery)  má záujem odpredať svoje podiely. Akým spôsobom sa to dá realizovať a ako Vám môžeme...

—————

16.08.2016 10:44

Kontrolný deň v LESE 13.8.2016

Kontrolný deň, fyzická kontrola  v našom Urbári bola vykonaná 13.8.2016  v zastúpení členov výboru za účelom overenia skutkového stavu majetku nášho spoločenstva, ktoré je v prenájme Štátnych lesov š.p. Šaštín Stráže, stredisko Malacky. Z kontrolného dňa bola  vyhotovená aj...

—————

20.06.2016 15:26

Správa z Valného zhromaždenia

Dňa 4.6.2016 o 9:00hod sa v Malackách konalo Valné zhromaždenie vlastníkov a podielnikov Urbáru, ktoré sa musí zvolať a konať podľa zákona raz ročne.Na základe stanov je povinnosťou každého člena a majiteľa podielu Urbáru sa tohto Zhromaždenia riadne zúčastniť, aby bol informovaný ako...

—————

16.05.2016 20:32

Kataster nehnuteľností - tlačivo na zmenu

V dokumentoch pribudlo tlačivo na zmenu adresy, priezviska na Katastrálnom úrade Malacky

—————