Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Archív článkov

26.07.2022 00:00

Správa o činnosti a hospodárení Urbárskej a želiarskej spoločnosti p.s. v Malackách za rok 2022

V sobotu 24.6.2023 o 9:00 prebehlo riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné, pretože sa ho zúčastnilo 55.01% Urbárnikov v prepočte na podiely.  Po obdržaní príjmu za ťažbu dreva od Lesov SR za rok 2022 dal Výbor hlasovať o nevyplatení podielov zo zisku za minulý...

—————

18.06.2022 00:00

Valné zhromaždenie vlastníkov, správa z 18.6.2022.

Dňa 18.6.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie Urbárskej a želiarskej spoločnosti V Malackách. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo ustanovenia podľa stanov spoločenstva.Pandémia COVID-19 nám doteraz neumožnila zorganizovať valné zhromaždenie.  Podielnici boli...

—————

23.01.2019 18:32

Kontrolný deň 21.1.2019

21.1.2019 bol v našom Urbárskom lese zvolaný kontrolný deň. Kontrolného dňa sa zúčastnili : nájomca - štátne Lesy Malacky v zastúpení  hospodára pána Fuseka a za Urbár p. Tesarovič a členovia výboru.   Boli sme prizvaný k plánovanej a kalamitnej ťažbe dreva. Hlavným...

—————

16.03.2018 13:43

Kontrolný deň v Urbárskom lese 12.3.2018

Dňa 12.3.2018 bol vykonaný kontrolný deň v Lese za účasti členov Výboru a zástupcu Lesov SR.V súčasnosti prebieha v lese ťažba a to hlavne poškodeného dreva lykožrútom. Po naťažení drevnej hmoty bude odvezená podľa kategórie spracovateľom dreva. Fotky z kontrolného dňa si môžete pozrieť vo...

—————

03.07.2017 10:58

ODPREDAJ PODIELOV ČLENOV URBÁRU.

Na poslednom zasadnutí Výboru sme sa okrem iného zaoberali aj žiadosťou členov, podielnikov nášho Urbáru, týkajúcu sa odpredaja podielov. Viacero podielnikov (najmä tí, ktorí majú nižšie výmery)  má záujem odpredať svoje podiely. Akým spôsobom sa to dá realizovať a ako Vám môžeme...

—————

16.08.2016 10:44

Kontrolný deň v LESE 13.8.2016

Kontrolný deň, fyzická kontrola  v našom Urbári bola vykonaná 13.8.2016  v zastúpení členov výboru za účelom overenia skutkového stavu majetku nášho spoločenstva, ktoré je v prenájme Štátnych lesov š.p. Šaštín Stráže, stredisko Malacky. Z kontrolného dňa bola  vyhotovená aj...

—————

20.06.2016 15:26

Správa z Valného zhromaždenia

Dňa 4.6.2016 o 9:00hod sa v Malackách konalo Valné zhromaždenie vlastníkov a podielnikov Urbáru, ktoré sa musí zvolať a konať podľa zákona raz ročne.Na základe stanov je povinnosťou každého člena a majiteľa podielu Urbáru sa tohto Zhromaždenia riadne zúčastniť, aby bol informovaný ako...

—————

16.05.2016 20:32

Kataster nehnuteľností - tlačivo na zmenu

V dokumentoch pribudlo tlačivo na zmenu adresy, priezviska na Katastrálnom úrade Malacky

—————

24.11.2015 14:00

Zoznam podielnikov

Prosíme vážených členov nášho Urbáru aby si vo vlastnom záujme skontrolovali údaje v aktuálnom zozname podielnikov zoradených podľa abecedy. Skontrolujte si všetky údaje, najmä Vašu terajšiu adresu, pretože pri výplate podielov posielaných poukážkou cez Slovenskú poštu sa veľa poštových...

—————

13.11.2015 12:28

Ťažba dreva na kúrenie

12.11.2015 sme sa s nájomcom Urbáru Malacky ,v správe Štátnych lesov dohodli o povolení ťažby palivového dreva formou samovýroby a jeho predaj. Jedná sa o borovicu - ihličnaté drevo , ktoré sa tam nachádza prevažne po vykonanej ťažbe na zemi a  nie je odvezené. Drevo sa...

—————